Om Carl-Henrik


Det här vill jag


Jag anser att mycket av kommunal verksamhet kan överlåtas till företagare. Jag menar att kommunen ska fördela välfärdens medel, kontrollera att tjänsten utförs på ett bra sätt och med hög kvalité, men att den som utför välfärdstjänsterna inte nödvändigtvis behöver vara kommunen.

Genom att införa utmanarrätt i kommunal verksamhet ska företagare kunna utmana kommunal verksamhet de kan utföra bättre för samma pengar. På detta sätt drivs kvalitén upp. Utmanarrätten innebär att om en utredning visar att företagaren kan leverera enligt samma förutsättningar som kommunen, får de utföra tjänsten åt kommunen.

Ett annat sätt att få in företagande i välfärden är möjligheten att använda lagen om valfrihetssystem (LOV) inom fler områden. Ett välkommet beslut finns idag om LOV inom hemtjänsten i Kalmar kommun vilket innebär att våra äldre kommer få välja vem som ska utföra den vård kommunen beslutat om.

Kommunen har också efter utredning beslutat sig för att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad. Den utredningen visade på att kommunen hade stora problem med effektiviteten i verksamheten. Jag anser att fler sådana utredningar behöver göras. Jag vill att kommunen utreder möjligheten att lägga ut städ, delar av kostorganisationen, IT, arbetsmiljöenheten (företagshälsan), verkstaden och fastighetsskötseln på entreprenad. Utredningen får visa om kommunen har en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kan andra göra det bättre ska de få göra det.

Förutom att bjuda in företagande i kommunal verksamhet, har kommunen som största arbetsgivare i Kalmar ett ansvar för att bidra till sysselsättningen. Jag vill att kommunen använder ungdomsavtal, studentmedarbetare och ex-jobb som ett sätt att tidigt knyta duktiga medarbetare till oss. Vid sidan om detta behövs ett antal yrkes- och språkpraktikplatser där det är möjligt.

Visste ni att över hälften av alla som mottar försörjningsstöd i Kalmar kommun gör det av det enda skälet att de är arbetslösa. Jag tycker att kommunen behöver göra mer för att göra dessa människor anställningsbara. Vi behöver ett helhetstänk och behöver slå ihop flera funktioner i kommunen under en gemensam arbetsmarknadsnämnd. Fokus ska vara att få fler människor i jobb.

 

Det här är jag – Carl-Henrik Sölvinger

Jag född år 1980, pappa till två döttrar, gift och har 2 katter. Jag bor i Ölvingstorp ca 1,5 mil söder om Kalmar där jag byggt miljövänligt lågenergihus. På min fritid ägnar jag mig åt jakt och innebandy.

Professionellt kommer jag senast från dels arbete vid Liberalernas riksdagskansli och som pressekreterare på AlphaCE. Dessförinnan har jag arbetat som politisk sekreterare i Kalmar kommun under perioden 2011-2015. Parallellt och dessförinnan har jag arbetat inom staten i sju år. Jag har en examen i statsvetenskap och engelska och har länge velat arbeta med politik.

Att kunna påverka sådant jag tycker kan göras bättre är min främsta drivkraft. Att kunna se helheter och mitt långa tålamod tror jag är egenskaper som gör mig till en bra politiker.