Se alla

Vem är du? Amanda Falk

Ditt namn, ålder och var du bor?
Amanda Falk, 32 år, Lindsdal, Kalmar.

Vilka är valets tre viktigaste frågor för dig att driva?
1. En bra skola.
2. En välfärd som motverkar utanförskap och ohälsa och främjar självbestämmande och självständighet.
3. Ett hållbart växande Kalmar.

Vad har du gjort i övrigt förutom att vara politiker?
Arbetat inom turism, utbildat mig till socionom, arbetat med socialt arbete och arbetar idag som arbetsledare inom socialtjänsten.

Vad gör du helst en ledig dag?
Spenderar min tid med mina barn.