Se alla

Vem är du? Erik Mikkelsen

Ditt namn, ålder och var du bor?
Erik Mikkelsen, 85 år, Kalmar

Vilka är valets tre viktigaste frågor för dig att driva?
1. Vård,
2. Omsorg
3. Jämställdhet mellan könen.

Vad har du gjort i övrigt förutom att vara politiker?
Ekonomihandläggare Kalmar Flygflottilj F12, Försvarets Materielverk, Försvarets Civilförvaltning, Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket

Vad gör du helst en ledig dag?
Tar en promenad runt kvarteret.