Se alla

Vem är du? Jennie Uller

Ditt namn, ålder och var du bor?
Jennie Uller, 47 år, Björkenäs, Kalmar.

Vilka är valets tre viktigaste frågor för dig att driva?
1. Barns rätt till trygghet och välmående – hemma, i skolan och på fritiden.
2. Bättre stöd och lika rättigheter till människor med fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
3. Jämställdhet.

Vad har du gjort i övrigt förutom att vara politiker?
Min energi och nyfikenhet har tagit mig till många olika branscher – service, industri, transport, administration, ventilation, barnomsorg, utbildning, personlig assistans… men min största och viktigaste utmaning är att vara NPF-mamma!

Vad gör du helst en ledig dag?
Ligger i hängmattan med en bok eller myser med mina hundar, katter och ungar.