Se alla

Vem är du? Yvonne Sölvinger

Ditt namn, ålder och var du bor?
Yvonne Sölvinger bor i Hagby ca 2 mil söder om Kalmar

Vilka är valets tre viktigaste frågor för dig att driva?
1.Vården, de anställdas arbetsmiljö, deras scheman och personaltäthet. Mer omvårdnad i sjukhusvård. Det saknas omvårdnad när personer är inlagda på sjukhus. Det behövs fler undersköterskor och sjukvårdsbiträden.
2.Skolan, alla barn skall klara av skolan, fler vuxna i skolan för att skapa trygghet och motverka mobbing. Det skall finnas hjälp för elever med inlärningssvårigheter utan att de behöver en diagnos. Särskilt begåvade barn måste också få hjälp med att lära sig takt.
3. Lönediskriminering p.g.a. kön ska inte existera år 2022 det är skamligt att en kvinna får lägre lön och lägre pension enbart för att hon är kvinna.

Vad har du gjort i övrigt förutom att vara politiker?
Jag har tidigare arbetat med:
Kontorsassistent Regionens utbildningsavd
Marknadssekreterare i Berkeley, Kalifornien
Kontorschef Norges exportråd, San Fransisco, Kalifornien
Dialyssjuksköterska och Demenssjuksköterska i Region och kommun
Arbetar nu som telefonkonsult för Demensförbundet i Stockholm

Vad gör du helst en ledig dag?
En ledig dag spenderar jag i min trädgård det är katarsis för själen.