Se alla

Kalmaralliansen

ge oss chansen att skapa nya Kalmar

Vi har en kommun med fantastisk potential och vi är redo att göra vårt yttersta för att förverkliga den. Vi vill skapa det nya Kalmar där kommunens fantastiska medarbetare får bättre förutsättningar att säkerställa att kommunens verksamheter håller hög kvalitet.

Vår vision är att nya Kalmar är ett bättre Kalmar för dig som medborgare. Att dina barn får förutsättningar att bli den bästa versionen av sig själva genom en skola där resurser finns där de behövs. Det spelar inte någon roll vem som är huvudman för skolan. Barnen som går där är kommunens barn och de ska få det stöd de behöver. Idag faller andelen behöriga till gymnasiet och det är både oroväckande och allvarligt. Skolan behöver mer resurser!

När du blir eller är äldre ska du kunna välja det boende som passar dig bäst. Kanske vill du bo kvar hemma, kanske vill du ha ett boende med en trädgårdsprofil, kanske ett i privat regi eller ett i kommunal. Vi vill se mångfalden och se till att du har valfriheten. Valfriheten att välja bort något du tycker är dåligt och söka dit till det som du tycker är bra.

Vänstermajoriteten försöker måla upp en bild av oppositionen som inte är sann. Men för att vara oerhört tydliga: vi kommer prata med alla partier som vill stötta vår politik och vår kamp för ett bättre Kalmar. Det inkluderar vänstermajoriteten. Vi har verktygen för att få saker gjorda och vi har lagt denna mandatperiod på att se till att vi är redo. Otaliga studiebesök, forskningsrapporter och samtal med tjänstepersoner har gett oss kunskap om vad som behövs. Det är genom kunskap vi når resultat.

En kommun ska serva sina invånare med en högkvalitativ välfärd och service. Kommunen ska också ta ansvar för skattebetalarnas pengar och överträffa medborgarnas förväntningar på kvalitet och service. Det är den kommunen vi vill se i framtiden, det är nya Kalmar.

För att möta framtidens välfärdsutmaningar behöver vi effektivisera våra verksamheter och jobba smartare. Det kan handla om allt ifrån nya digitaliseringslösningar och arbetssätt till att att byta ut gamla förlegade system som stjäl både tid och kraft för våra medarbetare. Vi vill engagera alla som arbetar i kommunen: undersköterskor, vaktmästare, förskollärare, lokalvårdare, enhetschefer m.fl. att ta in förslag på vilka satsningar som behövs för att kunna arbeta på ett smartare och effektivare sätt. Med dessa effektiviseringar kommer vi inte bara frigöra medel för att hantera framtida utmaningar, vi kommer också kunna börja ta bort vänstermajoritetens “tillfälliga” skattehöjningar. Det är en viktig signal om att vi respekterar Kalmarbornas rätt till sina egna pengar och inte tycker att det är rimligt att ta ut en högre skatt än vi behöver för att leverera en välfärd i toppklass. Kalmar kommun ska inte ligga på plats 171 av 290 kommuner när det gäller skattetryck.

Ett tryggare Kalmar både i staden och på landet är oerhört centralt för oss. Först när du är trygg kan du vara fri. Året som gått har visat att problemen i vår kommun är så mycket större än någon trott. Det är snart två år sedan vi presenterade vi vårt trygghetsprogram och vi fortsätter att driva vänstermajoriteten framför oss. Det handlar om ordningsvakter, fler övervakningskameror, bättre integration med tydligare samhällsintroduktion, nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. Vi tar bort kommunens “stuprör” och skapar fler “hängrännor” genom bättre samverkan med skola, föräldrar, fritidsgårdar och förebyggande teamet (som också får ett utökat uppdrag att arbeta uppsökande). Vi vill se en fritidsgårdsreform med utökade öppettider på fritidsgårdarna på kvällar, helger och lov.

Vi vill skapa ett Kalmar som är bättre för dig. Kommunen är till för att serva sina invånare bäst. Det är för dig som invånare som kommunen finns. Det finns oerhört mycket kompetens i kommunens medarbetare. De behöver få rätt förutsättningar för att visa det. Vi vill ge dem de och ge dig möjligheten att i högre utsträckning ta beslut som rör just dig. Det är snart val och vi ber just dig om möjligheten att få leda kommunen – för ett nytt Kalmar!

Hanne Lindqvist, Oppositionsråd M
Lotta Wahlmino, Oppositionsråd L
Christopher Dywik, Gruppledare KD

Låt oss ge några exempel på vad vi i Kalmaralliansen vill:

 • Vi satsar mest på barn och unga. De är vår framtid.
 • Vi satsar mest på det förebyggande trygghetsarbetet. Alla har rätt att känna sig trygga.
 • Vi vill att kommunen stärker sitt arbete för att motverka organiserad brottslighet och brott mot välfärden.
 • Vi vill att arbetslinjen ska gälla i Kalmar. Egen försörjning är frihet.
 • Vi tycker att skatten ska vara rimlig. Du ska inte betala mer än vad som behövs.
 • Vi vill att du ska kunna välja barnomsorg, skola och omsorg för att alla människor är olika med olika behov. Den valfriheten
 • stärker vår gemensamma välfärd genom positiv konkurrens.
 • Vi vill återskapa grönytor som tagits i anspråk vid byggnation, särskilt i centrala Kalmar.
 • Vi vill se ett grönare centrum genom planteringar i flyttbara alternativ – året runt.
 • Vi vill att Kalmar kommun ska ha ett högt uppsatt mål och bli en av Europas mest hållbara städer.
 • Vi vill skapa ett Hållbarhetens hus vid det nya kretsloppsverket för att samla, inspirera och utbilda i miljöfrågor genom ett besöksmål.