Se alla

Ett tryggare Kalmar

Så vill vi skapa mer trygghet i Kalmar

Fler poliser och ordningsvakter behövs för att bekämpa kriminaliteten i Kalmar. Men även stora satsningar på skola och samverkan med civilsamhället.

På flera platser i Sverige är rättsstaten satt på undantag. Droghandeln sker i många fall helt öppet, parallella samhällen växer fram och misstron mot samhället växer. För att komma till rätta med det behövs både resoluta polisinsatser och ett ökat förebyggande arbete. Året som gått har visat att det även i Kalmar finns stora problem med gängkriminalitet och öppen droghandel. Inte minst vårens dödsskjutningar visar detta. Parallellt med ökad närvaro av poliser och ordningsvakter måste vi satsa på olika förebyggande och samverkande åtgärder – där såväl skola, socialtjänst och föräldrar har viktiga roller. Skolan lägger grunden för att unga människor inte ska dras in i kriminella miljöer. Godkända betyg och en bra skolgång är alltid det bästa vaccinet mot ett liv i kriminalitet.
Vi tycker att Kalmar kommun ska vara en trygg plats där alla människor kan leva och bo utan att vara rädda och självklart ska detta gälla alla våra invånare. Så är inte fallet idag då den friheten inte gäller alla. Det ska vara självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning, ingen ska riskera att utsättas för hatbrott. Idag lever allt för många hbtqi-personer otryggt och därför måste vi ta krafttag mot hat- och hedersbrott. Vi vill även se fortsatt arbete mot mäns våld mot kvinnor genom att stödja Kvinnojouren och Alternativ till Våld.
Allt börjar med en bra skola och vi vill se att skolan tar ett större ansvar i det förebyggande trygghetsarbetet och att skolan tillsammans med det förebyggande teamet anordna föräldraträffar minst en gång per år. Vi ser det som nödvändigt att skolan måste ta ett större ansvar i det förebyggande arbetet än bara sitt kunskapsuppdrag. Detta nya förhållningssätt tror vi är lösningen för att få till bättre samarbete mellan de olika delarna i kommunen. Att gå bort från olika “stuprör” och gränsdragningar till fler “hängrännor” och sömlösa samarbeten.

Så vill vi skapa mer trygghet i Kalmar:

  • Bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, föräldrar och fritidsgårdar.
  • Bättre integration med tydligare samhällsintroduktion.
  • Fler ordningsvakter och ökad polisnärvaro.
  • Insatser mot klotter, skadegörelse och nedskräpning.
  • Övervakningskameror där dessa behövs.
  • Kalmars skolor ska arbeta med förväntansdokument och konsekvenstrappa.