Se alla

Så vill vi förbättra Kalmars skolor

Fokus på det viktiga - utbildning

Idag lämnar var sjunde elev i Kalmar högstadiet utan en gymnasiebehörighet. Det tycker vi inte är en likvärdig utbildning. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att uppfylla sina drömmar, vi satsar därför mer på utbildning. Liberalerna sätter skolan först.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rankar landets skolkommuner. Kalmar kommun ligger på plats 85. Men räknar vi in de fristående skolorna åker vi upp på plats 70. De fristående skolorna är en tillgång för Kalmar och visar på att privata utförare i många fall levererar bättre resultat än den kommunala verksamheten. Något vi Liberaler värnar om och vill se mer av.

Valfriheten måste försvaras
Var tionde barn i Kalmar går i en fristående skola eller förskola som familjen själv har valt. Men Vänsterpartiet, som är ett av kommunens styrande partier, vill avveckla den valfriheten i Kalmar. Vi i Liberalerna anser tvärtom att vi måste försvara denna valfrihet, som forskning visat driver fram högre kvalitet i skolan. Vi vill förstärka kunskapen kring skolvalet, införa aktivt skolval och göra det lättare för fristående skolor att etablera sig i Kalmar.

Läraryrket är världens viktigaste jobb
Utan duktiga och engagerade lärare blir inte skolan den plats där elever växer och utvecklas till sin fulla förmåga. Elever är olika och har olika förutsättningar till att lyckas. Vi vill fördubbla satsningen på utvecklingslärare, som just är en viktig del i att utveckla undervisningen för alla elever. Att läraren får mer tid till att utveckla undervisningen och tillsammans med kollegor ge eleven just det stöd som den behöver. En bra lärare ska ha bra arbetsvillkor och bra betalt.

Tidigt stöd och utmaningar för fler
Skolan ska ge tidigt stöd till barn och ungdomar som behöver extra stöttning, men skolan måste också bli bättre på att utmana alla barn, även de med särskilda begåvningar. Vi vill se förstärkningar av fokustid, lovskola, heltidsmentorer på högstadiet och att skolorna tillämpar en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Alla elever har rätt att vara olika.

Förstärk förskolan och gymnasiet
Förskolorna i Kalmar behöver kompenseras ekonomiskt för att barnen har längre dagar på förskolan idag än de hade för 10-15 år sedan. Dessa pengar skulle ge fler vuxna i verksamheten, något som efterfrågas. Gymnasieskolan har under lång tid slimmat verksamheten för att klara upp- och nedgångar i elevkullar. Nu går det inte att få ihop ekonomin längre, elevpengen behöver höjas för att ge våra ungdomar en riktigt bra gymnasieskola.

Skolan – men sen då?
Vi vill satsa mer på studie- och yrkesvägledare för att fler elever, så tidigt som möjligt ska få stöd i att hitta sin egen väg, oavsett bakgrund och förväntningar. Vi vill också förbättra samordningen mellan högstadiets och gymnasiets studie- och yrkesvägledare för att få bättre vägledning till rätt gymnasieutbildning.

Så vill vi förbättra Kalmars skolor:

  • Satsa på bra lärare – ökade resurser till utvecklingstjänster i skola och förskola.
  • Aktivt skolval – för en likvärdig skola.
  • Mer tid i förskolan för barn i behov av särskilt stöd.
  • Satsa på elevhälsan och kampen mot psykisk ohälsa.
  • Låt rektorer fokusera på det pedagogiska ledarskapet.
  • Starta två spetsklasser.
  • Alla skolor ska ha tillgång till en egen skolskog.