Se alla

På lätt svenska

Här kan du på lätt svenska läsa mer om vad Liberalerna i Kalmar vill.

Liberalerna Kalmar – för din frihet

För oss liberaler är din frihet det allra viktigaste.
Du ska ha frihet att leva ditt liv på det sätt som du vill leva.
Ditt kön, var du kommer från eller vem du blir kär i ska inte påverka din frihet.
Du ska alltid ha rätt att säga vad du vill och vad du tycker.
Du som behöver särskilt stöd ska få det för att kunna leva som alla andra.

Ett smartare Kalmar

Liberalerna är Sveriges skolparti.
Du ska ha rätt till en bra skola var du än bor.
Du ska kunna välja vilken skola du vill gå i.
Du ska få särskilt stöd i skolan om du behöver det.
Vi behöver fler duktiga lärare i skolan.

Ett tryggare Kalmar

Du ska känna dig trygg i Kalmar var du än bor.
Vi vill rusta upp otrygga områden och förbättra belysningen.
Vi vill ha fler poliser och ordningsvakter som ska stoppa brott.
Du ska känna dig trygg i Kalmar oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning.
Vi vill arbeta för att stoppa hatbrott och hedersbrott.
Vi vill att skola, socialtjänst, föräldrar och fritidsgårdar ska arbeta mer tillsammans.

Ett grönare Kalmar

Vi vill ha kvar Kalmars parker och grönområden.
Vi vill bygga ett hus för miljöarbete (Hållbarhetens hus) med ett nytt naturområde.
Vi vill att kommunens alla resor och bilar ska vara fria från skadliga utsläpp.
Vi vill att du som går i skolan ska kunna ha lektioner utomhus i en egen skolskog.