Se alla

Vår politik

“Vi är alla lika värda, har samma rätt till vår egen lycka och alla har vi gemensamt ansvar för varandra. Vi vägrar dela in människor i grupper för att hitta kollektiva lösningar och vi bekämpar alltid fattigdom istället för rikedom. Vi sätter individen i centrum och skapar förutsättningar för att alla ska kunna bli sitt bästa jag.
(Lotta Wahlmino, oppositionsråd)

Mer än hundra år av liberala reformer har ökat vår frihet.
Liberala partiet i Sverige bildades en gång ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. På den tiden var det många som vände sig emot idén att alla medborgare skulle ha inflytande och yttrandefrihet – oavsett kön, inkomst och bakgrund. Tanken att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har sedan dess legat till grund för all liberal politik. Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Din lön, ditt jobb eller ditt föräldraskap ska inte heller bestämmas av ditt kön.
Liberalerna har alltsedan rösträtten genomdrivit många viktiga reformer för att skapa mer frihet och mer självbestämmande för individen. Och vi vill mer. Vi anser att skolan är grunden för att lösa många av dagens problem. Därför behövs det stora satsningar på skolan för att förebygga både kriminalitet och segregation och för att ta tillvara varje individs unika talang. Därför måste vi fortsätta låta dig som elev och förälder välja den undervisning och den skola som fungerar bäst för just er.